วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง


บทที่2
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง


             การสำรวจความต้องการการใช้โบของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

                                    1. ประเภทของโบ
                                    2. ประโยชน์ของการใช้โบ
                                    3. การใช้โบในสถานที่ศึกษา
                         

ประเภทของโบ
             การใช้โบในสถานที่ศึกษาจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่กฎระเบียบของแต่ละโรงเรียนที่กำหนด โดยมีการแบ่งโบออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โบแบบสำเร็จรูป และโบแบบริบบิ้น ส่วนของสีนั้นจะมีหลากหลายสี เช่น สีขาว สีน้ำตาล สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน เป็นต้น

ประโยชน์ของการใช้โบ

      ตามกฎระเบียบของของโรงเรียนต่างๆจะมีกฎบังคับการใช้โบของนักเรียนหญิง
เช่น กฎระเบียบนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ฉบับ ค.ศ.
2001
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนักเรียนหญิงประถมปีที่ 1 – ประถมปีที่ 4
7.13. ทรงผม ผมสั้นทรงนักเรียน ห้ามซอย ดัด กัดสีผม ยืดผม อนุญาตให้ใช้กิ๊ฟสีดำไม่มีลวดลายได้เพียงอย่างเดียว หรือไว้ผมยาว กรณีไว้ผมยาว ความยาวไม่เกินกึ่งกลางหลัง และยาวเท่ากันตลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ห้ามปล่อยผม ให้ถักเปีย หรือผูกรวบให้เรียบร้อย ด้วยโบสีขาว สีแดง หรือสีดำ และห้ามใช้สิ่งตกแต่งอื่นใด
     จากกฎระเบียบของโรงเรียน
ศรีธรรมราชศึกษา ในกฎบังคับการใช้โบสีขาว สีแดง หรือสีดำ ซึ่งทำให้นักเรียนหญิงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แลดูสวยงามสะอาดตา และยังส่งเสริมให้นักเรียนหญิงรักษาความสะอาดของโบ และทำให้นักเรียนหญิงแลดูมีบุคลิกที่ดี 
                                                ที่มา
http://www.sss.ac.th/method/

การใช้โบในสถานศึกษา
       ปัจจุบันในสถานศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มีกฎระเบียบการแต่งกายให้นักเรียนหญิงใช้โบผูกผมหรือติดผม ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะกำหนดสีและลักษณะของโบแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนและสร้างสัญลักษณ์เอกลักษณ์ให้กับโรงเรียน
 เช่น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
   มีกฎระเบียบว่าถ้า กรณีนักเรียนหญิงไว้ผมยาว ความยาวไม่เกินกึ่งกลางหลัง และยาวเท่ากันตลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ห้ามปล่อยผม ให้ถักเปีย หรือผูกรวบให้เรียบร้อย ด้วยโบสีขาว สีแดง หรือสีดำ และห้ามใช้สิ่งตกแต่งอื่นใดๆ

                                                ที่มา http://www.sss.ac.th/method/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น