วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บรรณานุกรม


บรรณานุกรม

รูปโบ
โบนักเรียน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:            
http://www.tarad.com/product/5426107


เหตุผลการเลือกใช้โบ

                   “ ผูกโบไปโรงเรียนสีอะไรกัน ”  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:          


                   การใช้โบในสถานศึกษาและประโยชน์ของการใช้โบ

                   “ กฎระเบียบโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ”  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:        

               http://www.sss.ac.th/method/

                  

                  

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น